Hem

Stadsguidningar om Stockholms bebyggelse

Att betrakta Stockholms gator, kvarter och hus som ett uttryck för sin tid kan inge en känsla av närvaro och sammanhang. Stadsvandringar, bussturer och föreläsningar är ett sätt att utforska olika tidsepokers sociala villkor och materiella förutsättningar.

Jag intresserar mig särskilt för Stockholms bebyggelseutveckling från det sena 1800-talet och fram till andra världskriget. Vilka stadsplane-  och arkitekturideal var rådande? Vilka var byggherrarna, byggtekniken och de olika byggnadsyrkena? När introducerades personhiss, vattenklosett och centralvärme och vilka flyttade in då husen var nybyggda? Även industri- och affärsbyggnader, biografer och nöjesställen, vårdinrättningar och gamla spårvägslinjer upptar en del av innehållet i stadsguidningarna.

 

 

Filmklippet är från en stadsvandring på Lundagatan, Södermalm, hösten 2019.

 

Välkommen att delta i de öppna stadsguidningar som finns i Kalendarium. Eller kontakta mig om du vill arrangera något för din arbetsplats, förening eller som privatperson.   / Pontus Dahlstrand