Hem

Stadsguidningar om Stockholms bebyggelse

Att betrakta Stockholms gator, kvarter och hus som ett uttryck för sin tid kan inge en känsla av närvaro och sammanhang. Stadsvandringar, bussturer och föreläsningar är ett sätt att utforska olika tidsepokers sociala villkor och materiella förutsättningar.

Jag intresserar mig särskilt för Stockholms bebyggelseutveckling från det sena 1800-talet och fram till andra världskriget. Vilka stadsplane-  och arkitekturideal var rådande? Vilka var byggherrarna, byggtekniken och de olika byggnadsyrkena? Även industri- och affärsbyggnader, biografer och nöjesställen, vårdinrättningar och gamla spårvägslinjer upptar en del av innehållet i stadsguidningarna.

Välkommen att delta i de öppna stadsguidningar som finns i Kalendarium. Eller kontakta mig om du vill arrangera något för din arbetsplats, förening eller som privatperson.   / Pontus Dahlstrand

Tusen steg för Ukraina

Nu i början av 2023 så kommer jag att ha stadsvandringar lördagar på Stockholms gator till förmån för Ukraina. Alltså ett tillfälle för Stockholmare att utforska sin hemstad och samtidigt visa empati för nödställda i Ukraina. Avgiften/donationen 100 kr/person går oavkortat till insamlingen för UNHCR:s arbete. Program för vandringarna finns i Kalendarium.