Hem

Tusen steg för Ukraina

Nu är tusen steg för Ukraina avslutad. Insamlingen till fältsjukhus i östra Ukraina har preliminärt inbringat mer än 170 000 kr. Sammanlagt har det varit 26 olika gator under fjorton lördagar. Det har varit från 30-40 upp till mer än 120 deltagare per gata. Tack till er alla som deltagit!

Programmet med alla gator och info om insamlingen

E-postlista för kommande stadsvandringar, bussturer och föreläsningar? Klicka här!!

Anmälan till bussturer!

Stadsguidningar om Stockholms bebyggelse

Att betrakta Stockholms gator, kvarter och hus som ett uttryck för sin tid kan inge en känsla av närvaro och sammanhang. Stadsvandringar, bussturer och föreläsningar är för mig ett sätt att utforska "stadslandskapet" och olika tidsepokers sociala villkor och materiella förutsättningar.

Jag intresserar mig särskilt för Stockholms bebyggelseutveckling från det sena 1800-talet och fram till andra världskriget. Vilka stadsplane-  och arkitekturideal var rådande? Vilka var byggherrarna, byggtekniken och de olika byggnadsyrkena? Även industri- och affärsbyggnader, biografer och nöjesställen, vårdinrättningar och gamla spårvägslinjer upptar en del av innehållet i stadsguidningarna.

Välkommen att delta i de öppna stadsguidningar som finns i Kalendarium. Eller kontakta mig om du vill arrangera något för din arbetsplats, förening eller som privatperson.   / Pontus Dahlstrand