Hem

Stadsguidningar om Stockholms bebyggelse

Att betrakta Stockholms gator, kvarter och hus som ett uttryck för sin tid kan inge en känsla av närvaro och sammanhang. Stadsvandringar, bussturer och föreläsningar är ett sätt att utforska olika tidsepokers sociala villkor och materiella förutsättningar.

Jag intresserar mig särskilt för Stockholms bebyggelseutveckling från det sena 1800-talet och fram till andra världskriget. Vilka stadsplane-  och arkitekturideal var rådande? Vilka var byggherrarna, byggtekniken och de olika byggnadsyrkena? Även industri- och affärsbyggnader, biografer och nöjesställen, vårdinrättningar och gamla spårvägslinjer upptar en del av innehållet i stadsguidningarna.

Välkommen att delta i de öppna stadsguidningar som finns i Kalendarium. Eller kontakta mig om du vill arrangera något för din arbetsplats, förening eller som privatperson.   / Pontus Dahlstrand

Tusen steg för Ukraina

Nu är insamlingen "Tusen steg - stadsvandringar för Ukraina" avslutad. Efter elva lördagar på lika många av Stockholms gator uppnåddes målet med god marginal: 53 800 kronor till UNHCR:s arbete på plats i Ukraina. Det går att se insamlingens historik på https://min.sverigeforunhcr.se/fundraisers/tusen-steg-stadsvandringar-for-ukraina