Uncategorized

Läs mer om Storgatan

Gatan omnämns redan på 1640-talet som Stora Gatan och var tillsammans med Humlegårdsgatan (som är Storgatans förlängning västerut) den första vägen över Ladugårdslandet, det som senare skulle bli stadsdelen Östermalm. På Tillæus karta från 1733 och Wägvisare i Stockholm från 1841 kallas gatan Stora gatan eller Södra Humlegårdsgatan. Då gick Storgatan inte hela vägen till nuvarande Nobelparken utan endast till Styrmansgatan, på 1750-talet anlades en privat väg längre österut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *