Kvinnliga byggherrar

- Hus för kvinnor, barnrika familjer och äldre

Söndag 17 mars

Folkskoleläraren Agnes Lagerstedt och AB Stockholms arbetarhem. Eugenie Sundholm och AB Hemtrefnad "för kvinnor av den bildade klassen som sig själva försörja". Magna Sunnerdahl och barnrikehusen i kvarteret Kristallen på Söder. Alma Hedin och Blomsterfonden. Bryggeriarbeterskan och senare biografägaren Anna Visborg-Johansson som tog initiativ till flera kvinnohus bl.a. det i Stadshagen. Lotty Bruzelius donationer för bostad åt kvinnor och Danelii stiftelse för självförsörjande kvinnor m.m.

Tid 2 timmar - avgift 220 kr

Avfärd kl. 12.00 från ABF-huset Sveavägen 41