Agnes, Alma och Anna

- Hus för kvinnor, barnrika familjer och äldre

Söndag 17 mars

Folkskoleläraren Agnes Lagerstedt och AB Stockholms arbetarhem. Eugenie Sundholm och AB Hemtrefnad "för kvinnor av den bildade klassen som sig själva försörja". Magna Sunnerdahl och barnrikehusen i kvarteret Kristallen på Söder. Alma Hedin och Blomsterfonden. Bryggeriarbeterskan och senare biografägaren Anna Visborg-Johansson som tog initiativ till flera kvinnohus bl.a. det i Stadshagen. Lotty Bruzelius donationer för bostad åt kvinnor och Danelii stiftelse för självförsörjande kvinnor m.m.

Tid 2 timmar - avgift 220 kr

Avfärd kl. 12.00 från ABF-huset Sveavägen 41

Föranmäl här!

Agnes Lagerstedt

(1850-1939). Född i Askersund. Fadern var provinsialläkare. Agnes tog examen vid folkskoleseminariet i Stockholm 1881. Föreståndare för skollovskolonin i Häverö, Roslagen 1884-92. Folkskolelärarinna i Hedvig Eleonora församling 1888-1912. Studieresa till London i maj-juni 1889. Från oktober samma år vicevärd i de förslummade och slitna kåkarna vid Nybergsgränd på Östermalm. Var initiativtagare till bildander av AB Stockholms arbetarehem 1892.

Nybergs gränd från Kommendörsgatan. Okänd fotograf 1896,

Lotty Bruzelius

(1855-1941) Född i Härnösand, fadern var industrimannen Carl Johan Kempe (senare Mo och Domsjö AB). Gift med professor Ragnar Bruzelius, änka 1902. Donerade 1905 en summa av 400 000 kr till uppförande av bostäder för kvinnor som försörjde sig genom eget arbete. Huset på Dalgatan 35–37 i Stockholm med 118 lägenheter togs i bruk i oktober 1907. 1913 donerade hon ytterligare 300 000 kr för motsvarande bostäder på Västeråsgatan 3.

Magna Sunnerdahl

(1863-1935). Hon ärvde 1908 en stor förmögenhet efter sin far grosshandlare Emil Sunnerdahl på Smedslättens gård. Genom donationer till Stockholms stad 1914, 1928 och 1935 möjliggjorde hon uppförandet av fem bostadshus i kvarteret Kristallen på Södermalm. Dessa uppläts till relativt låga hyror för barnrika arbetarfamiljer.

Alma Hedin

(1876-1958). Hon var dotter till stadsarkitekt Ludvig Hedin och syster till upptäcktsresande Sven Hedin och förblev ogift. Alma var vicevärdinna för stiftelsen Wilhelm Govenii minne 1907-27, ledamot av stadsfullmäktige i Stockholm 1911-17 och initiativtagare till Blomsterfonden 1921.

Anna Johansson-Visborg

(1876-1953). Hon var född i Beateberg, Skaraborg. Föräldrarna var jordbrukare. Anna var hembiträde och servitris i Falköping och Göteborg 1893-97. Bryggeriarbeterska i Stockholm 1897 till 1904, fabriksarbeterska i socialt syfte i London 1910-11 och under lång tid ordförande i Stockholms bryggeriarbetarförbund. Anna gjorde även fastighetsaffärer och drev biografrörelse från 1914. Ledamot av stadsfullmäktige i Stockholm. Gift 1919 med Sven Wisborg.