Söder om Söder

Karta 1913

Liljeholmen

Stockholms första industriförstad och eget municipalsamhälle 1898-1912: Liljeholmens kabelfabrik och f.d. AB Atomenergi i kvarteret Rosteriet. Wilhelm  Beckers färgfabrik, Kolsyrefabriken och Lövhomsvarvet. f.d. Stadsmissioinens industrihem i kvarteret Färgeriet. Cementdepån och Strängbetongs f.d. anläggning i kvarteret Tryckeriet. Frank Hirschs maskinverk, Gustaf Ericssons automobilfabrik och Levins skofabrik.  Sommarnöjet Stora Katrineberg, Liljeholmens värdshus och och Lars Johan Hiertas stearinfabrik. Municipalhuset, SJ:s godsstation och gamla stambanan. Söderberg&Haak och Odelberg&Ohlssson i  Marievik m.m.

Programblad Liljeholmen

Samling utanför Liljeholmens T-bana mot Tvärbanan - tid 1.5 timme

Förenade kolsyrefabriken, Lövholmen 1940/50-tal.

Gröndal

Stockholms kanske bäst bevarade bebyggelse från flera århundraden: Sommarnöjena Charlottendal och Stora Fågelsången från 1700-talet. Tomtbolagen och planerna vid  sekelskiftet 1900 för Gröndals villastad  som blev vildvuxen kåkstad. Syndikalisternas husbyggen på 1930-talet.
Storbyggmästaren Olle Engkvist och 1950-talets idealstad med stjärnhus och terrasshus. Träbåtssällskapet Skeppsmyran mm.

Samling hörnet Gröndalsvägen/Sjöbjörnsvägen - tid 1.5 timme

Villa Lindudden, Gröndals gård. Foto Axel Malmström 1907. Digitala stadsmuseet.

Midsommarkransen

Tellusborg och Midsommarkransen anlades på privat initiativ för 100 år sedan som förstäder med egen spårvagnslinje: Biograferna Svanen, Saba och Tellus. Tegelbruket och AB MACK. "Den röde bankiren" Olof Aschberg och AB Radius. LM Ericssons telefonfabrik och 1930-talets smalhus mm

Samling utanför T-banan mot Svandammsvägen - tid 1,5 timme

Mack bensinpump vid Julikullen. Foto Axel Swinhufvud 1920-talet. SSM.

Slakthusområdet

Stockholms stads slakthus invigt 31 januari 1912, arkitekt Gustaf Wickman: Hotellbyggnad med restaurang och telegrafstation. Portvaktshus och boställshus för veterinärer, maskinister och förmän. f.d. järnvägsspåren och lastkajen vid fållan. Marknadshallar och stallar för svin och småboskap respektive storboskap. Slakthallarna och kylhuset. Ångpanne- och maskinhus med vattentorn. Köttsaluboden och spårvagn för kreatur från Söder Mälarstrand. Hästslakten, Hudboden och Dyngstugan...

 

Enskede slakthus med fållor och järnvägsspår i förgrunden. Okänd fotograf 1913.