Hem b

Att betrakta Stockholms gator, kvarter och hus som ett uttryck för sin tid kan inge en känsla av närvaro ock kontinuitet. Stadsvandringar, bussturer och föreläsningar är ett sätt att utforska olika tidsepokers social och ekonomiska förutsättningar. Jag intresserar mig särskilt för Innerstadens utbyggnad från det sena 1800-talet och fram till andra världskriget. Vilka stadsplane-  och arkitekturideal var rådande, vilka var byggherrarna och byggnadstekniken. Vilka flyttade in och vad var faciliteterna då de var nybyggda och hur såg själva byggnadsarbetarkåren ut?

Välkommen att delta i de öppna stadsguidningar som finns i Kalendarium. Eller kontakta mig om du vill arrangera något för din arbetsplats, förening eller som privatpersoner.   / Pontus Dahlstrand