Nöjesställen i Stockholm 1860 till 1920

Hotell Continental , Vasagatan/Klarabergsgatan 1906
Hotell Rydberg, Gustaf Adolfs torg 1914
Hammerska ladan, Kungsträdgårdsgatan 1880-tal

 

 

Svenska teatern, Blasieholmsgatan
Gamla Dramatiska teatern, Kungsträdgårdsgatan. Foto Larssons atelje 1908.
Restaurang Metropol, Norrmalmstorg. Vykort 1900
Industripalatset, Karlavägen 1900
Sveasalen, Hamngatan. Foto Axel Svinhufvud.
Joseph Lejas magasin, Regeringsgatan 5-7. Foto Eklunds atelje 1885-1899.