Fler gator på Östermalm

Storgatan

1640 års stadsplan för Ladugårdslandet, torget och Hedvig Eleonora kyrka. f.d. Östermalmskällaren, Norra kasernen och Norska gardet. Stockholms äldsta pantbank och Apoteket Storken, Broddmans musikhandel och Radio Nord. Stockholms första brittiska Pub Tudor Arms. Zlatan och Elimkyrkan. Oscarskyrkan och Fredrikshovs slott. 1710 års pestgravar. Oxenstiernska malmgården och Livgardet till häst. Hovstallmästare Clarence von Rosens palats.

1800-talets storbyggmästare C. O. Lundberg. Arkitekterna Ernst Stenhammar, Ernst Grönwall och firma Hagström&Ekman

Samling Storgatan/Sibyllegatan - tid 1 timme

Storgatan 12. Fotografi Larssons atelje 1890-1920, SSM.

Riddargatan

Cafe Sturekatten och Cedergrenska huset. Högre lärarinneseminariet och Privata Lärarinneseminariet. Tobaksimportören Anders Anderssons och arkitekt Cyrillus Johanssons tegelborg 1912 i kvarteret Riddaren. Twilfit, auktionshallen och Nordiska galleriet. Stormaktstidens proviantförråd, bryggeri och Kronobageri. Artillerigården och Hovstallarna. 1800-talets och sekelskiftets hyreshus och fasader m.m.

Samling Riddargatan/Grev Turegatan - tid 1 timme

Cedergrenska huset hörnet Grev Turegatan/Riddaragatan 1907.

Karlavägen

Apoteket Elefanten. Arkitekt A.E. Melander och 1880-talshusen Karlavägen 48 och 61. Byggherren Isaak Hirsch och första huset 1877 på Karlavägen 63. Biograferna Karla och Esplanad. Vegahuset och Tössebageriet. Byggmästare C.O. Lundberg och förvärvet av Blanche malmgård. Östra Real och Industripalatset. Byggnadsfirma Gumpel&Bengtsson 1924 på Karlvägen 68. f.d. Veterinärinstitutet och Falkmanska villan. Byggmästare Flodin och arkitektkontoret Hagström&Ekman 1912-13 Karlavägen 83-85 m.m

Samling Karlavägen/Sturegatan  - tid 1 timme - avslut vid Karlaplan 

1880-talshus på Karlavägen. Okänd fotograf tidigt 1900-tal. SSM.

Birger Jarlsgatan

Biograferna Edison, Rita och Sture. Roslagsbanans stationsbyggnad på Engelbrektsplan. Brunkebergstunneln och ingenjör Knut Lindmark. f.d. Hotell Clara Larsson, Lenin, Kollontaj och Selma Lagerlöf. 1890-talshus i kvarteret Landbyska Verken med stenklädda fasader och stora våningar bl.a. för upptäcktsresande Eric von Rosen och grosshandlare Bror A Danelius. Hotel Kung Carl sedan 1920-talet i hus uppförda 1903 med Hagström&Ekman som arkitekter. Gamla Hotell Anglais  på Stureplan sedan 1880-tal till rivningen 1959. K.M. Lundbergs varuhus och Ostermans marmorhallar. Ferdinand Bobergs atelje, al frescomålaren Antonio Bellio och juveleraren Christian Hammer. Birger Jarls passage och Stockholms första renodlade kontorsbyggnad Birger Jarls basar. Restaurang Riche m.m.

Samling Birger Jarlsgatan/Engelbrektsgatan tid 1 timme - avslut vid Nybroplan

Daneliuska huset och Hotell Anglais. Klemmings atelje cirka 1900.

Kommendörsgatan

Kommendör F.H. Didron och det fattiga Ladugårdslandets omdaning till Östermalm. 1880-tales byggrush, fasader och "svamparna". Palmgrenska Samskolan, Ingemar Bergman och "Hets". Carlssons skola och Ahlströmska elementarskolan för flickor. Biograferna Puck och Fågel Blå. Indusrtripalatset i kvarteret Brandvakten. Anders Sandrews speceributik och Stockholms första pizzeria m.m.

Samling Kommendörsgatan/Sturegatan - tid 1 timme

Nybergs gränd från Kommendörsgatan. Okänd fotograf 1896, SSM.

Nybrogatan

Sofi Almquists samskola och biograf Astoria. Arvid Nordquist, Östermalms saluhallar och Stockholms första Tempo. Tyskbagarna Kammecker och Ladugårdslands tullgata. Bruksägare Wilhelm Gowenii minne m.m.

Samling Ingemar Bergmans plats - tid 1 timme.

Nybrogatan 46-48. Larssons atelje 1907, SSM.

Sibyllegatan

Kronobageriet, Stockholms äldsta bevarade nyttobyggnad, var på 1600-talet både bageri, bryggeri och proviantförråd för flottan. Artillerigården och Hovstallarna. Hyreshus från 1800-tal och sekelskifte. Biografen Puck från 30-talet, Kaffehandel från 1916 och Frisörsalong från 1902. Resterna av Tyskbagarbergen inne i kvarteren längst upp mot Valhallavägen. Agnes Lagerstedt och AB Stockholms Arbetarhem m.m.

Samling Sibyllegatan/Väpnargatan - tid 1 timme

1880-talshus i hörnet Linnegatan/Sibyllegatan. Fotograf okänd. SSM.

Strandvägen

Grosshandlare Isaak Hirsch, träpatronen Fredrik Bunsow och hovstallmästare Clarence von Rosen. Byggmästarna Evald Thavenius och C. O. Lundberg. Arkitektfirma Hagström&Ekman. Djurgårdsbron och 1897 års Konst- och industriutställning. Ferdinand Bobergs Nobelpalats m.m.

Samling vid Tornbergs klocka, Nybroplan - tid 1 timme.

Strandvägen 1-5. Okänd fotograf 1907, SSM.

Grev Turegatan

Freys hyrverk, Marmorhallarna och Tattersall. 1800-talets byggrush på Ladugårdslandet. Edelweisskapellet, friherre Fock, dottern Carin och Herman Göring på nr. 68 m.m.

Samling Grev Turegatan/Riddargatan - tid 1 timme.

Freys hyrverk, idealiserad teckning 1910, Digitala SSM.

Östermalmsgatan

Östermalms brandstation och Templet. AB Hemtrefnad för ensamstående självförsörjande kvinnor. Sveriges första kollektivhus Hemgården 1906. Brandelska sockerbruket, tyskbagarna Kammecker och Ladugårdslands tullgata m.m.

Samling Östermalmsgatan/Karlaplan - tid 1 timme

AB Hemtrefnad Östermalmsgatan 84. Okänd fotograf 1909. SSM.

Floragatan

Henrik O. Palme och AB Stockholms byggnadsförening. Carl och Calla Curmans villa. f.d. villor för bryggarkungen Heiss samt Oskar och Fanny Hirsch. Florakyrkan och Håvanderska palatset. 1880-talets hyreshus m.m.

Samling Floragatan/Karlavägen - tid 1 timme

Håvanderska huset, Östermalmsgatan 48. Byggnaden revs 1958.

Nobelgatan

Nobelparken och Bobergs förslag till Nobelbyggnad 1911. Geberska och Tryggerska villorna. Wennergrenska palatset och Brittiska ambasaden. Villa Åkerlund och Bonnier. Engelska kyrkan flyttad från Vallingatan 1913 m.m.

Samling  Nobelgatan mittemot Berwaldhallen - tid 1 timme

Freys hyrverk på Nobelgatan. Okänd fotograf 1930-34. SSM.

Gasverket och Hjorthagen

Värtagasverket anlagt av Stockhoms stad på 1890-talet, arkitekt Ferdinand Boberg. Kolkajen och spaltgasverket. Maskin-, ångpanne-, verkstads- och mätarhuset m.fl. bevarade byggnader. Nya spårvägsmuseet i kvarteret Kokssorteringen. Gasklockor i tegel och stål m.m.

Gamla Hjorthagen med bostadsbebyggelse från tidigt 1900-tal: "Abessinien" byggt i början av 30-talet av byggmästare Olle Engkvist. Arbetarbostäder från 1910-talet i kvarteren Jakten och Skytten. "Långkorven" utmed Dianavägen från 1920-talet. Trevånings smalhus för mindre bemedlade barnrika familjer byggdes kring Hubertusplan på 1930-talet.

Programblad Hjorthagen

Mätarhus och gasklocka 1, arkitekt Ferdinand Boberg. Okänd fotograf 1893.

Frihamnen

Tullhus, magasin och våghus från 1918-19. AB Banankompaniets byggnad. Ford Motor company 1929. Lindarängens sjöflyghamn, Stockholms första civila flygplats m.m.

Frihamnsporten 1958. Okänd fotograf. SSM.