Privatpalats i Stockholm 1860 till 1920-tal

Sagerska husen, Hamngatan 14-16. Fotografi Stockholms stadsmuseum.
Barclayska huset, Kungsträdgårdsgatan 1915.

Byggherrar

Edvard Sager (1853-1939) hovstallmästare, gift med Ida Fock (1864-1914)

Robert Sager (1850-1919) diplomat och överceremonimästare

Jean Bolinder (1813-1899) mekanisk ingenjör och VD för Bolinders

Nils Georg Sörenssen (1833-1917) affärsman inom såg- och trävaruindustrin

Friedrich Bunsow (1824-1897) affärsman och sågverksägare

Hjalmar Wicander (1860-1939) korkfabrikör och donator

Gustav Emil Broms (1849-1903) gruvägare i malmfälten

 

Reinhold von Rosen (1865-1946) greve och militär

Clarence von Rosen (1867-1955) greve och hovstallmästare

Erik von Rosen (1879-1948) greve och etnograf, forskningsresande, gift med Mary Fock.

 

 

Falkmanska villan , Karlavägen 81
Håvanderska huset Östermalmsgatan/Floragatan