testsida

Torsdag 8 juli
Tysta gatan och Narvavägen

Ladugårdslandet och "Yttersta mörkret". Rysslands-svenske arkitekten Lidwalls  och "Grosshandlarpalatsen" på Tysta gatan. Bocanderska huset och Bromska palatset på Narvavägen. Ryttmästare von Rosens och grosshandlare Isaak Hirschs hus i kvarteret Bajonetten m.m.

Samling kl. 18.00 vid Fontänen på Karlaplan
Tid cirka 1 timme - Avgift 120 kr