Vasastan

Karta 1893

Det som först på 1920-talet formellt blir stadsdelen Vasastan är ännu en utkant av Norrmalm. Kvarteren från Tegnerlunden till Odengatan har på 1880-talet bebyggts med täta kvarter av 5-vånings hyreshus. Uppfartsvägen som sedan århundraden ledde till Karlbergs slott kommer in på 1900-talet att bebyggas som Karlbergsvägen. Utmed utfarten mot Norrtull syns Allmänna Barnhusets stora komplex nyuppfört 1885. Till höger i nordöst har det tidigare Ormkärrsberget omdanats till Vanadislunden. Nedanför finns redan "Sibiriens" avlägsna kvarter med bakgårdar och gårdshus. I Sabbatsberg  finns fattighusen och även den stora gasklockan. Stränderna mot Kungsholmen upptas av Rörstrands porslinfabrik och AB Atlas verkstäder. De vidsträckta Röda Bergen är fortfarande orörda och kommer att bebyggas först på 1920-talet.

Stadsvandringar

Atlas och Röda Bergen

Atlasverkstäderna 1873-1925. Byggmästaren Max Gumpel och Greta Garbo. Rörstrands slott och porslinsfabriken. Birkastaden och byggrushen vid sekelskiftet 1900. Hjalmar Mehr och Lenin på Rörstrandsgatan. Västra Renhållningsstationen och Nationalföreningen mot Tuberkolos på Karlbergsvägen. Blomsterfonden och Isaak Hirsch stiftelse. Rysslands-svenske arkitekten Lidwalls hus på Falugatan m.m.

Söndag 5 december kl. 13.30 på Sankt Eriksplan. Avgift 120 kr - tid 1.5 timme. Välkommen!

Programblad Atlas och Röda Bergen

Sibirien

Surbrunnen, Claes på hörnet och Ingemarshofs malmgård. Johannes polisstation och Renhållningskasernen. 1880-talets byggrush och det överbefolkade kvarteret Geten. Sankt Sigfrids kyrka och Stefanskapellet. Johannes folkskola, Vattenreservoaren och nödbostäderna i Vanadislunden. Tobaksodlare Cedergrens malmgård och pestgravarna vid Ormträsket m.m.

Inget datum för denna vandring finns ännu!