Västra Södermalm a

På 1890-talets karta...........