Fler på Kungsholmen…

Stadshagen

Vattenreservoaren på Kungsholmens högsta punkt. Stockholms äldsta barnkrubba och Lilla hemmet. "Guldgrävarlägret, lusaskarna och skogshyddorna": nödbostäder från tidigt 1900-tal. Kvinnohuset och Arbetarbostadsfonden.

Samling Sankt Göransgatan/Kellgrensgatan (T-bana Stadshagen). Tid 1 timme. 

Nödbostäder i Stadshagen med hoppbacken skymtande i bakgrunden

Kungsholmsgatan

Gamla Kungsholmsbrogatan, Blekholmen och fyllebacken. Bolinders gjuteri och mekaniska verkstäder. Kungsbiografen och Nya Ritz. f.d. hyrkuskcentralen och Kommunistpartiets lokaler på Kungsgatan 84. Piperska, trädgårdsmästerier och repslagarbanan. Rådhuset, gamla Polishuset och Kronobergshäktet. SJ:s arbetarbostäder och 30-talets HSB-hus i kvarteret Smultronet. Kronobergsparken och f.d. Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus....

Samling Kungsholmsgatan/Kungsbro Strand. Avslut vid Polhemsgatan - Tid 1 timme 

Gamla Mäster Anders från 1600-talet på nuvarande Kungsholmsgatan 12, rivet på 1890-talet.

S:t Göransgatan

Kronobergsparken och judiska begravningsplatsen. Ferdinand Bobergs Kronobergsstation, Kungsholmens elektrifiering och sista hästdragna spårvagnsturen. Frälsningsarmen och biograferna på S:t Eriksgatan. Byggnad AB Manhems hus på nr 82. Cyrillus Johanssons församlingshus vid Arbetargatan. f.d. Sankt Görans gymnasium, Lärlings- och hantverksskolan och Kungsholms folkskola, fontänen från Bolinders och klockan från F.W. Tornberg. Lilla Hemmet, Kvinnohuset och Kungsholms barnkrubba. f.d. Vattenreservoaren, stenbrotten och nödbostäderna i Stadshagen.

Samling Sankt Göransgatan/Kronobergsgatan. Avslut i Stadshagen - Tid 1 timme 

Kronobergsstationen 1903, arkitekt Ferdinand Boberg, Okänd fotograf.

Alströmergatan

Sankt Eriksgatan och biograferna. Fridhemsgatan och tullstaketet. AB Svenska Radiobolaget och experimenten med tidig radio, television och mobiltelefoni. 30-talets funkis och 70-talets prefabbyggen. Gerhard Ahrens verkstäder och tändsticksindustrin. Tegelbärare och mursmäckor. AB Perssons Stick- och vävmasin. f.d. Restaurang La Familia och Frank Sinatra. Aronsbergs judiska begravningsplats och stiftelsen Isaak Hirsch minne. HSB:s storgårdskvarteret Färjan med 486 lägenheter: Skandinaviens största bostadshus 1930. Centralradio, sopnedkast och Kindergarten.

Arkitekterna Ernst Grönwall, Ture Sellman, Fredrik Lidwall och Sven Wallander. Grosshandlare Isaak Hirsch.

Perspektivskiss över HSB:s kvarteret Färjan 1929-30