Byggsvängen 2022 Västerort

Framtidsplaner....

1800 planerade nya bostäder vid Alviks och Tranebergs Strand. Eventuell överdäckning av tågdepån i Alvik. 1200 nya lägenheter på platsen för f.d. Jetverkstäderna i Linta. Nybyggda kvarter vid Pelle Svanslös, Krakel Spektakels och Ture Sventons m.fl. Gator i Mariehäll. Cirka 1600 nya bostäder i Bromstensstaden utmed Spångaån vid Spånga Station. Ny bostadsbebyggelse på Beckomberga gamla sjukhusområde. Planerade bostadshus utmed Blackebergsvägen och Tyska Bottens väg m.m.

 

Alla illustrationer är från Stockholms stads hemsida  vaxer.stockholm.se