Stockholms byggnader 1880-1915

Vatten- och gasverkets byggnad vid Torsgatan. Arkitekt Ferdinand Boberg. Okänd fotograf 1914. SSM.

Årtionden kring förra sekelskiftet tillkommer många av Stockholms mest karaktäristiska byggnader. Från att ha varit något av en förvuxen småstad så skjuter de nya husen i höjden och stadsbilden förändras drastiskt. Många fasader kläs med tegel och natursten. De mest exklusiva bostadshusen utrustas med moderniteter som hissar, badrum och vattenklosetter. I affärs- och kontorsbyggnader lanseras för första gången konstruktioner med stålbalkar och armerad betong.
Föreläsningen med många både nya och gamla fotografier belyser den här epoken i Stockholms bebyggelsehistoria.

Stockholms byggnader 1880-1915