Stockholms byggnader 1880-1915

Drottsgården, Stadsgården 14-16 Okänd fotograf cirka 1910

Årtionden kring förra sekelskiftet tillkommer många av Stockholms mest karaktäristiska byggnader. Från att ha varit något av en förvuxen småstad så skjuter de nya husen i höjden och stadsbilden förändras drastiskt. Många fasader kläs med tegel och natursten. De mest exklusiva bostadshusen utrustas med moderniteter som hissar, badrum och vattenklosetter. I affärs- och kontorsbyggnader lanseras för första gången konstruktioner med stålbalkar och armerad betong.
Föreläsningen med många både nya och gamla fotografier belyser den här epoken i Stockholms bebyggelsehistoria.