Stockholms byggnader 1915-1940

Bussterminalen Rotundan, Norra Bantorget Fotograf Bertil Höders 1938

Under mellankrigstiden uppförs många karaktäristiska Stockholmsbyggnader som stadshuset och konserthuset. Stora delar av innerstaden bebyggs under senare delen av 1920-talet. Utanför tullarna bebyggs hela stadsdelar med egnahem, småstugor och trevånings smalhus. De flesta stora broarna som Västerbron, Årstabron och Tranebergsbron tillkommer under dessa år.
Föreläsningen med många både nya och gamla fotografier belyser den här epoken i Stockholms bebyggelsehistoria.

Stockholms byggnader 1915-1940