• Uncategorized

    Läs mer om Storgatan

    Gatan omnämns redan på 1640-talet som Stora Gatan och var tillsammans med Humlegårdsgatan (som är Storgatans förlängning västerut) den första vägen över Ladugårdslandet, det som senare skulle bli stadsdelen Östermalm. På Tillæus karta från 1733 och Wägvisare i Stockholm från 1841 kallas gatan Stora gatan eller Södra Humlegårdsgatan. Då gick…